Speltherapie is een effectief hulpmiddel om de ontwikkeling van het kind weer op gang te brengen. Het spel geeft het kind gelegenheid om te ontspannen, gedachten, gevoelens en wensen te uiten, ervaringen te verwerken en te experimenteren met allerlei vormen van gedrag. De speltherapeut biedt het kind de mogelijkheid om nieuwe ervaringen op te doen, waardoor het kind emotioneel en cognitief nieuwe inzichten kan verwerven. Spel is de taal van het kind.

1. Helpt kind wanneer die heftige dingen meegemaakt heeft zoals een scheiding, pesten, of ziekte?
2. Een tijdelijke intensieve hulp voor kinderen die hun ontwikkeling vastlopen.
3. Is geschikt bij, emotionele problemen, negatief zelfbeeld, onvoldoende basisvertrouwen of sociale problemen.
4. Een kind dat met poppetjes speelt gaat op in zijn eigen belevingswereld en kan op deze manier onbewust zijn zorgen weergeven.
5. Voorbeeld: Kind (van ruziënde/scheidende ouders) al spelend met waar 1 van de 2 bange riddertjes zegt: “Er is vanavond wéér gedonder aan de deur”.

Vooralsnog is er geen speltherapeut op deze website aangesloten. Bent u een speltherapeut en vind u dit een goed infromatieve video waar je als professional aangekoppeld wil zijn. Ga dan naar de aanmeldpagina, bekijk de animatie en ga naar het inschrijfformulier.