Documentaire “Depressie” (10 min.)

Depressie is overal aanwezig, maar wordt vaak niet herkend laat staan erkend. We weten als samenleving niet goed hoe we hiermee om moeten gaan. De meeste mensen zijn onwetend over hoe we hier mee om moeten gaan. Mocht je zelf lijdenaan een depressie of vermoed je dat iemand uit je naaste omgeving hieraan lijdt, hoe…