In onze tijd worden we gedreven door de lineaire tijd waardoor het gevoel ontstaat altijd achter te lopen. Je kan dan constant opgejaagd voelen, het gevoel dat je te weinig doet in de gegeven tijd. Dit levert de problemen van deze tijd op: stress, overspannen, burnout, depressie, ect..

TIJDSBELEVING
De tijd is door verschillende filosofen beschreven. Tijd an zich is niet waarneembaar. In den beginnen werd in Akropolis  voor het eerst een betekenis aan tijd gegeven. Waarbij (god) chronos voor de voortschrijdende tijd staat en je hebt de god Kairos van het geschikte moment met de kwalitatieve tijdsbeleving van het subject. In rust kan men het denken en creativiteit goed tot zijn recht laten komen. Plato vond dat een democratische staatsman de rust in de samenleving zou moeten bevorderen. Terwijl een tiran permanent zijn volk aan het werk zal houden, teneinde zijn macht te vergroten.

VRAGEN
1. Welke persoonlijke beleving heb jij bij “tijd”?
2. Leven we vanuit het perspectief van tijd in een democratie of tirannie?
3. Hoe zou jij jouw tijd omschrijven: “tijd van je leven” of “geleefde tijd”?
4. School is in het oude Grieks scolei dat rust of vrije tijd betekent. Wat is jouw beleving bij “school”?
5. In hoeverre krijgt onze samenleving nog de tijd, rust en ruimte om na te denken?
6. Hoeveel tijd heb jij als mens je te verenigen, mensen te ontmoeten?  Tijdnood, wie heeft daar voordeel bij?
7. Ervaar jij de tijd als eeuwig en onvergankelijk of leef je in permanente tijdsgebrek?
8. Hoe kan het dat we met steeds meer tijdsbesparende machines hebben en toch minder tijd lijken te hebben?
9. Hebben we meer tijd omdat we makkelijker en sneller kunnen verplaatsen of waar is die tijd dan gebleven?
10. Laten we ons opjagen door de klok, de economische vooruitgang?
11. Hoeveel tijd vind jij om tot rust te komen? Hebben we nog een zondagsrust (nodig)?
12. Hoe moet je de samenleving inrichten als mens / milieu om vertraging vraagt maar de economie juist om versnelling?
13. Zit de ware tijdmaat in onszelf als uitbreiding van onze ziel?

#Burnout #BewustLeven #Bezieling  #Depressie #Eenzaamheid #Energie  #Flow  #Geld  #Harmonie #Hartstocht/passie  #Loopbaan  #Macht #Opvoeding  #Overspannen #Presteren  #Rust #Stress #Tijdsdruk