Met de Sociale Vaardigheidstraining leren de trainees hoe ze op de juiste manier moeten communiceren in hun werksituatie. Bij jongeren die straattaal gebruiken is het zelfs noodzakelijk om zich in een werksituatie staande te kunnen houden. Bij een training worden inzichten meegegeven en getraind hoe te dealen met verschillende situaties.

1. Kan uw jongvolwassene switchen in taal/gedrag op straat en school & werk?
2. Is uw jongvolwassene zich bewust van zijn/haar gedrag en hoe dit bij de ander overkomt?
3. Als lichaamstaal bepaald wie je bent, wat communiceert uw jongvolwassene dan?
4. Welk effect kunt u met de Goldsteinmethode verwachten?
5. Waarin verschilt de taal van de straat in relatie tot de werkgever?
6. Uw jongvolwassene wil iets gedaan krijgen bij zijn werkgever. Hoe pakt hij dat aan?
7. Kritiek geven & ontvangen. Hoe is die vaardigheid bij uw jongvolwassene ontwikkeld?
8. “Je baas effe op z’n plaats zetten”, is dat handig?

#assertiviteit #hiërarchie #communicatie #Goldsteinmethode #jongvolwassene #lichaamstaal #kritiek #nonverbaal #salarisverhoging #socialevaardigheden ##straattaal #vaardigheden #verbaal