Psychiater/hoogleraar Jim van Os betoogt in deze video het belang van diagnostiek. Maar zet hier tegelijkertijd ook zijn vraagtekens bij. Hij is kritisch over de benaderingswijze vanaf DSM III handboek. Dit boek volgt de analogie van de geneeskunde waar met de diagnose vertelt kan worden wat er aan de hand is, welke behandeling er gevolgd kan worden en wat dit voor (herstel) toekomst betekent.
In de psychiatrie kan deze analogie niet gevold worden. Er is niet duidelijk wat er aan de hand is, en de bewijzen voor welke wijze van behandeling flinterdun zijn en ook kan er niets gezegd worden over het verloop ervan.
Hooguit voor de communicatie tussen professionals kunnen deze labels van belang zijn. Het geeft wel iets van symptomen of het probleem weer. Maar meer dan dat is het ook niet.