Depressie is overal aanwezig, maar wordt vaak niet herkend laat staan erkend. We weten als samenleving niet goed hoe we hiermee om moeten gaan. De meeste mensen zijn onwetend over hoe we hier mee om moeten gaan. Mocht je zelf lijdenaan een depressie of vermoed je dat iemand uit je naaste omgeving hieraan lijdt, hoe moet je hier dan mee omgaan? Praten met een vertrouwd persoon kan verlichting brengen. Van beide kanten kan er sprake zijn van onwennigheid om hierover te spreken. Wees erop voorbereid dat het met name voor degene met een depressie veilig voelt om  erover te spreken. Verder is het natuurlijk belangrijk om hulp te zoeken.

In de documentaire een aantal personen met een depressie met verschillende oorzaken en achtergronden waarover zij openhartig vertellen. Zij hebben hun weg eruit gevonden. Vind jouw professionele hulp bij je depressie op deze website.

VRAGEN
1. Wakker worden zonder levenslust, wat doet dat met iemand?
2. Uitspraak 19 jarige jongen: “ik hoop mijn 30ste levensjaar niet te halen”, hoe ga je daarmee om?
3. Wat zijn de signalen van depressie?
4. Waar kan depressie toe leiden?
5. Zijn er medicijnen tegen depressie?
6. Kan je van een depressie afkomen, zo ja hoe?
7. Wat kunnen de oorzaken van depressie zijn?
8. Welke factoren kunnen meespelen bij het oplopen van een depressie?
9. Hoelang hou je het vol om de signalen van depressie te onderdrukken?
10. Is er een relatie tussen burnout en een depressie?
11. Herken jij, bij jezelf of anderen, de symptomen van een depressie?

#Acceptatie  #Angst  #Boosheid  #Buitenbeentje  #Burnout  #Carriere  #Communicatie  #Depressie  #Eenzaamheid  #Frustratie  #Gedachten  #h/erkenning #nareherinnering  #Onzekerheid  #Overgewicht  #Pesten  #Piekeren  #Pijn  #Slaapproblemen  #Suïcide