Hoe ga je met kinderen en hun dromen over de toekomst om? Als een kind moeilijk kan leren en toch heel ambitieus is dan wil je het kind misschien behoeden voor teleurstellingen. De neiging kan ontstaan dat je die gedachten uit het hoofd van het kind praat of het tegenovergestelde dat alles mogelijk is. Of de dromen realistisch zijn, is eigenlijk niet van belang. Het gaat om het reisdoel dat hoop en energie geeft. Dit kan onderweg altijd nog bijgesteld worden.

VRAGEN
1. Moet je een kind met beperkte leercapaciteit de wens ontnemen om kinderarts te worden?
2. Waarom zou je de dromen van kinderen in de weg staan?
3. Hoe help jij de ander zichzelf te leren kennen?
4. Welke dromen had jij vroeger, en wat is daarvan terecht gekomen?
5. Ontstaan er meer kansen en mogelijkheden, uit ouders die duidelijk grenzen stellen of die vragen stellen?
6. Hoe geef je een kind vertrouwen en bemoedig je het om zich verder te ontwikkelen?
7. Wat zijn de kansen en mogelijkheden als je meer de nadruk op de beperkingen legt?
8. Begrijp jij de drijfveren van je kind?
9. Als je dromen afbreekt, hoe bouw je die later weer op?
10. Ontmoedigde mensen, hoe krijg je die weer op een positief spoor?

#Bemoedigen #Dromen #Durftevragen #Grenzen #Kansen #Kinderarts #Leercapaciteit #Mogelijkheden #Ontmoediging #Speciaalonderwijs