Bemoedigen in Dromen

Hoe ga je met kinderen en hun dromen over de toekomst om? Als een kind moeilijk kan leren en toch heel ambitieus is dan wil je het kind misschien behoeden voor teleurstellingen. De neiging kan ontstaan dat je die gedachten uit het hoofd van het kind praat of het tegenovergestelde dat alles mogelijk is. Of…