Kort lontje
Berend (38) heeft de laatste tijd een kort lontje. Hij reageert heftig op situaties die op zijn pad komen. Zo heeft Berend het beeldscherm van de computer aan gort gesmeten, omdat deze geen beeld meer gaf. Ook heeft hij zijn kinderen schrik aangejaagd door hen een klap te verkopen, omdat ze niet snel genoeg naar Berend zijn zin naar binnen kwamen om te eten.

Op de tenen lopen
Ook de relatie met zijn vrouw heeft onder zijn gedrag te lijden. Waar zij eerder een echte twee-eenheid vormden, opereert het stel nu vanaf 2 eilanden. Het hele gezin loopt op de tenen om te voorkomen, dat Berend een woede uitbarsting krijgt. De sfeer is gespannen en door het onberekenbare gedrag van Berend is het vertrouwen in hem behoorlijk geslonken.

Van imploderen naar exploderen
Berend vindt het heel naar dat zijn vrouw en kinderen bang voor hem zijn. Tijd om iets aan zijn woede uitbarstingen te gaan doen. Berend mag eerst gaan kijken naar de oorzaak van zijn korte lontje; wat maakt dat hij zo boos reageert op situaties die in principe zo klein zijn? Berend heeft een drukke periode op zijn werk, waarbij hij over zijn grenzen gaat. Op zijn werk implodeert Berend en thuis explodeert hij. De frustratie en stress moeten er toch uit.

Assertieve communicatie
Berend vindt het lastig om op zijn werk grenzen aan te geven. Angst om niet te voldoen heeft de overhand. Dit belemmert Berend om eerlijk te benoemen, dat hij de extra taken er niet altijd bij kan hebben. Berend krijgt handvatten om assertief te communiceren. Doel is, dat Berend zichzelf mag uitspreken middels de ‘ik- boodschap’. Hij heeft duidelijk te maken, met wederzijds respect, waar zijn grens ligt. Doordat Berend hier actief mee oefent ervaart Berend minder stress en ontstaat er meer duidelijkheid tussen hem en zijn leidinggevende.

Boosheid in de ogen kijken
Om zijn geïmplodeerde boosheid beter te kanaliseren mag Berend, als hij kwaad is, dat aan zichzelf erkennen. Het is er en het beste wat hij kan doen, is zijn boosheid in de ogen kijken, in plaats van deze te onderdrukken. Door boosheid te onderdrukken wordt het alleen maar meer en meer. Na het erkennen van zijn boosheid mag Berend observeren wat hij ermee doet. Op welke manier reageert Berend op zijn eigen boosheid?

Ik- boodschap
Vervolgens mag Berend luisteren naar waar zijn woede voor staat. Wat wil zijn boosheid hem zeggen? Wat is er echt aan de hand? Door deze pas op de plaats te maken, voorkomt Berend, dat hij zich in het heetst van zijn woede uit en dingen doet en zegt die hij niet meent.
Berend benoemd het nu als hij zich opgefokt voelt. Hij doet dit vanuit zijn ‘ik’ naar zijn vrouw en kinderen. Op deze manier ontlaadt Berend zichzelf en betrekt hij zijn gezin bij wat er in hem omgaat.

Relativeren
Stap voor stap herstelt het vertrouwen van zijn vrouw en kinderen in Berend zich. Berend voelt zich door het toepassen van de handvatten sterker en rustiger. Hij is veel beter in staat om gebeurtenissen te relativeren. Door de ruimte die er in Berend is ontstaan is hij ook weer actiever bij zijn gezin betrokken. En toen de stofzuiger er plotseling mee op hield haalde Berend zijn schouders op en dacht: “ Jammer, maar er is niks ernstigs aan de hand”.

Op de profielpagina vind je meer informatie over deze professional.