Kies een training of therapie:

assertiviteitestraining

Assertief zijn is niet zo moeilijk. Het volstaan om een aantal basisvaardigheden te beheersen. Maar hoe komt het dan dat we in concrete situaties er toch niet in slagen op te komen voor onszelf? Bart Provost kijkt naar de onderliggende oorzaken in deze video. Assertiviteit = Opkomen voor jezelf waarbij de ander in zijn waarde wordt gelaten. Indien er niet assertief wordt opgetreden dan toont men agressief of subassertief gedrag. Agressief: persoon stelt zich dominant op en laat zich door niemand de mond snoeren. Er wordt geen respect voor andermans mening getoond en tevens wordt slecht naar de ander geluisterd. Door stemverheffing probeert degene zijn zin door te drijven. Dit gedrag wordt als machteloos ervaren waardoor mensen die persoon niet meer serieus nemen. Subassertiviteit: Men laat zich makkelijk de mond snoeren, laat zich commanderen en doet wat 'm wordt opgedragen. Iedereen happy zou je zeggen. Alleen worden er op een gegeven moment teveel taken op zich genomen en kan men het werk niet meer aan. Dit gedrag kan leiden tot onderhuidse spanningen met bijvoorbeeld overspannenheid als gevolg. Een training biedt inzicht in eigen functioneren. Door deze kennis kan men de vaardigheden aanleren om wel op de juiste assertieve wijze te reageren. Hieronder vind je jouw professional die je verder helpt.