Kijken naar mensen en je aangetrokken voelen door bepaalde personen. Wat speelt hier nu achter, hoe gaat zoiets in het werk? Wat maakt voor jou iemand aantrekkelijk en omgekeerd hoe kunnen ze jou aantrekkelijker vinden? Hoe vind je nu de juiste persoon terwijl je zoveel gemanipuleerde beelden. In de video worden acteurs ingezet bij een blinddate waarin 1 persoon gebruikt maakt van datingtechnieken, persoon 2 is gewoon zichzelf en persoon 3 doet zich beter voor dan die is. 

VRAGEN
1. Waar laat jij je door verleiden?
2. Wat is het effect als je je beter voordoet dan je bent, op korte en lange termijn?
3. Blijf iemand zichzelf, gebruikmakend van datingtechnieken?
4. Past degene door wie je het liefst laat verleiden ook het best bij jou?
5. Onweerstaanbare verleiders, hoe ontwikkeld dat zich in een duurzame relatie?
6. Wat gebeurt er met het beeld van je geliefde gedurende de relatie?

Inspirerend? Vind via onderstaande thema’s de professional die jou hier verder mee kan helpen.

#Afwijzing – #Bezieling – #Communicatie – #Eenzaamheid – #Emotionele Intelligentie – #Energie – #Extravert – #Gelabeld zijn – #Harmonie – #Hartstocht / Passie – #H/erkenning – #Introvert – #Onzekerheid – #Inlevingsvermogen – #Intuïtie – #Lichaamstaal – #Liefde – #Onzekerheid – #Overgave – #Ritueel – #Verbondenheid –#Verlangen – #Vertrouwen – #Verwachtingen – #Zelfvertrouwen