scheiding

Scheiding. Losmaking, separatie, verbreking, afscheiding, afzondering, indeling, ontbinding, ontleding, scheuring, splitsing tweespalt, breuk, kloof, onenigheid, tweedracht, verdeeldheid grensscheiding, grens echtscheiding streep. Psychosociale gevolgen kunnen voor betrokkene groot zijn, zeker ook voor de kinderen. Lijdzaam toekijken en het proces als levenslot ondergaan of hou je liever de regie en zoek je iemand die jou (& partner, kinderen) begeleidt?

Er staan 4 professionals klaar om je te helpen