relatieproblemen

Duurzame relaties, met partner en (pleeg/adoptie) kinderen. Wanneer er een vicieuze cirkel van onderlinge problemen ontstaat, bestaat het gevaar dat de personen in kwestie elkaar minder (willen) begrijpen en er een steeds grotere afstand ontstaat. Lukt het niet om het tij te keren, zoek hulp om de vicieuze cirkel te doorbreken.

Er staan 6 professionals klaar om je te helpen