Wat is de invloed van een gezonde psychische condities bij minder en de vatbaarheid tot lichamelijk en geestelijke klachten op latere leeftijd? Daarmee kan worden gesteld dat een goede opvoeding preventief werkt tegen depressie, stress, verkoudheid etc.

Vragen:
1. Kan je spreken over lichamelijke gezondheid zonder het geestelijke daarbij te betrekken?
2. Hoeveel mensen krijgen te maken met hun mentale gezondheid in hun leven?
3. Hoe kan mentale gezondheidsproblemen worden voorkomen?
4. Welke rol speelt het ouderschap in het voorkomen van mentale gezondheidsproblemen?
5. Hoe is de kijk en aanpak op het ouderschap veranderd in de loop van de afgelopen eeuw?
6. Zijn kinderen kleine volwassenen die ook als zodanig behandeld dient te worden?
7. Welke ontwikkelingseigenschappen zijn voor zuigelingen belangrijk voor een stabiele opvoeding?
8. Wat gebeurt er met een zuigeling, die zich NIET geliefd voelt en onveiligheid ervaart, op latere leeftijd?
9. Welke interactie tussen ouder en zuigeling is van belang wanneer de zuigeling stress ervaart?
10. Als stress bij een zuigeling lang of vaak aanwezig is waar leidt dit dan toe?

PS. deel deze vragen met je sociale netwerk, vergeet niet de link bij te voegen.

Geïnspireerd door video en/of vragen? Zoek een professional die aansluit op één van de volgende thema’s:
Acceptatie – Afhankelijk – Angst – Bezieling – Boosheid – Buitenbeentje – Competentie – Conflicten – Depressie  Eenzaamheid – EmotioneleIntelligentie – Focus – Frustratie – Gebrokengezinnnen – Gedachten – Geluk – Inlevingsvermogen – Integriteit – Intimiteit – Inzetbaarheid – Lef – Levensvragen – Liefde – Loopbaan – Lusteloos – Mentaal – Motivatie – Onzekerheid – Opvoeding – Pesten – Piekeren – Pijn – Prestatie – Relatieproblemen – Scheiding – Somber – Stress – Verwachtingen – Verlies – Vertrouwen – Zelfvertrouwen