Veel mensen worstelen met de manier waarop zij zich op de arbeidsmarkt presenteren – vooral als hun competenties niet helemaal aansluiten op wat er op dit moment wordt gevraagd.

De economie begint langzaamaan aan te trekken, maar nog altijd is er een kloof tussen wat de arbeidsmarkt vraagt en wat werkzoekenden te bieden hebben. Dat is niet zo vreemd. De huidige werkzoekenden zijn opgeleid in een tijd dat er andere dingen werden gevraagd. Daar komt bij dat de onderwijssector achter de feiten aan loopt en te weinig inspeelt op waar bedrijven behoefte aan hebben. Tegelijkertijd hebben werkgevers niet altijd voldoende geïnvesteerd in de opleiding van hun medewerkers, die hen in staat zou moeten stellen mee te bewegen met de ontwikkelingen binnen de sector en aantrekkelijk te blijven op de arbeidsmarkt. Maar ook veel werknemers hebben er te weinig aan gedaan om zich aan te passen aan de nieuwe situatie. Een spagaat dus, waar zowel bedrijfsleven als werkzoekenden last van hebben omdat er een kloof is ontstaan tussen kennis, ervaring en vaardigheden waar de arbeidsmarkt om vraagt en wat werkzoekend Nederland te bieden heeft.

Hier ligt een taak voor beide partijen. De taak van de werkgever is om werknemers zich blijvend te laten ontwikkelen. Je taak als werknemer of werkzoekende is om met de veranderingen mee te bewegen, zodat je niet buiten de boot valt. Je bent nu eenmaal zelf verantwoordelijk voor je eigen loopbaan. Waar het vooral om gaat, is erop voorbereid zijn een andere weg in te slaan als de omstandigheden veranderen. En dat gebeurt nu eenmaal voortdurend.

Hoe zorg je nu als werkzoekende dat je interessant blijft voor de arbeidsmarkt? Van verschillende mensen hoorde ik dat zij hier twijfels over hebben. Bijvoorbeeld: betekent dit dat je een deel van je kwaliteiten moet verdoezelen? Is niet juist de combinatie van je kwaliteiten de meerwaarde die je biedt? Moet je je gaan omscholen zonder te weten of je daarna wel een baan gaat vinden in de nieuwe richting? Vragen waar je in je eentje niet makkelijk een antwoord op vindt, vooral in deze onzekere tijden.

Een paar tips:

  1. Creëer eerst je werk(wens) en ga daarna pas op zoek. Ofwel: zorg dat je een helder beeld hebt van het werk en de werkomgeving waarin jij tot je recht komt (je niche). Ga daar heel gericht naar op zoek door bedrijven waar je zou willen werken te onderzoeken, met sleutelfiguren in gesprek te gaan (netwerken!) en de bedrijven op LinkedIn, Facebook en de andere media te volgen.
  2. Zorg voor informatie uit de eerste hand. Door met de voor jou ideale bedrijven in gesprek te gaan, krijg je uit eerste hand te horen welke eisen er worden gesteld en wat jij mist. Daarvoor moet je goed kunnen verwoorden wat jij wilt en wat je te bieden hebt. Is het gat zo groot dat je er eerst een volledige opleiding voor moet volgen, dan is dit geen optie voor de korte termijn. Gaat het om iets minder omvangrijks, volg dan die cursus of oefen ermee zodat je de gewenste vaardigheden en kennis onder de knie krijgt.
  3. Wees de oplossing. Realiseer je dat de werkgever met een vacature een probleem heeft – er moet werk worden gedaan en daar hebben ze iemand voor nodig – en dat jij als werkzoekende hier de oplossing voor kunt zijn. Bel dus altijd met het bedrijf voordat je je brief schrijft om uit te zoeken wat precies het probleem is (dit staat over het algemeen niet in de vacaturetekst) en zorg dat je laat zien dat jij dit probleem kunt oplossen. Daarmee heb je je Unique Selling Point te pakken. Juist de oudere werkzoekenden kunnen hier gebruik van maken, omdat zij over het algemeen met hun ervaring meer inzicht hebben in de lagen onder het probleem en hierop kunnen inspelen.
  4. Blijf alert op veranderende omstandigheden en pas je hierop aan. Ofwel: gebruik maken van de golven op de arbeidsmarkt. Ga echter niet op zoek naar nieuwe competenties die je moet gaan aanleren, maar richt je op je aangeboren talenten en ontwikkel die competenties waar op dit moment behoefte aan is.

Wil je niet langer ronddobberen maar effectief en doelgericht nadenken over concrete stappen die je kunt zetten? Neem dan contact op met de auteur van deze blog via de profielpagina.