Ons lichaam is verbonden met onze geest. Maar in hoeverre zijn we ons daarvan bewust in ons gedrag? Wanneer je gaat solliciteren en je zit daar op een bankje te wachten welk gedrag vertoon je dan? En hoe bepalend is dat voor de sollicitatieprocedure? In deze video word hier op een  heldere en komische wijze uitleg aan gegeven. 

Vragen
1. Hoe gebruik jij je lichaam in communicatie, maak je jezelf kleiner of juist groter?
2. Is het wel belangrijk dat je lichaamstaal overeenkomt met hoe jij je voelt?
3. Word je beoordeeld op basis van lichaamstaal en hoe werkt dat bij solliciteren, promotie of daten?
4. Hoe groot is de invloed van lichaamstaal op het beoordelingsvermogen of iemand competent is?
5. Wat is van belang bij lichaamstaal om positief beoordeeld te worden?
6. Waarin verschilt de lichaamstaal tussen mannen & vrouwen?
7. Helpt het wanneer je qua lichaamstaal je meer voordoet dan je voelt?
8. Als ons lichaam ons brein veranderd, kan ons brein dan ook ons lichaam doen veranderen?
9. Fake it, till you make it! Word je daar gelukkiger van?

 

Inspireert het filmpje om je verder te ontwikkelen? Kies een thema waar jij je verder in wilt ontwikkelen en vind de professional die jou hiermee op weg kan helpen.

Carrière – Communicatie – Competentie – Energie – Erkenning – Macht – Mentaal – Onzekerheid – Prestatie– Stress – Voor jezelf opkomen – Zelfvertrouwen