Van kleins af aan
Al vanaf heel jonge leeftijd worden we gecorrigeerd door onze ouders,verzorgers, familie, leerkrachten en andere mensen in de omgeving.
Waar een boertje en een scheetje eerst iets is waar om gelachen wordt, verandert het al snel in iets wat niet hoort. Naar mate we ouder worden, neemt het corrigeren steeds grotere vormen aan. Je hebt je onder meer  te conformeren aan de wensen van je ouders, maatschappij en cultuur.

Welke invloeden spelen een rol?
De mate (frequentie en consistentie) waarin je gecorrigeerd bent en de manier waarop, is van invloed op jouw ontwikkeling als mens. Als je ouders jou aanspraken op je totale persoon; “Je deugt niet” en “Je bent dom” kan dit leiden tot minder zelfvertrouwen en een negatief zelfbeeld. Als je puur gecorrigeerd bent op de actie die je hebt ondernomen, heeft dit minder schadelijke gevolgen.

Behoeden voor fouten
Ouders hebben vaak geen besef, dat zij door het corrigeren een negatief geloof bij hun kind teweeg kunnen brengen. Zij doen het immers om hun kinderen te behoeden voor fouten, om te voldoen aan de maatschappelijke norm en omdat zij ook niet beter weten vanuit hun eigen opvoeding.

Ondermijnende gedachten
Kinderen met weinig geloof in hun eigen kunnen gaan zich er ook naar gedragen. Ze hebben voornamelijk negatieve gedachten. Gedachten die ondermijnend werken en hen afhouden van groei en het aangaan van bepaalde activiteiten.
De focus ligt dan op het negatieve, op wat er allemaal niet deugt.  Ook worden complimenten toegeschoven aan externe factoren, waardoor ze niet zonder twijfel dan wel achterdocht kunnen worden ontvangen.

De kracht van gedachten
Overtuigingen, aannames en patronen zitten behoorlijk vast in het systeem van de mens opgeslagen. De “Ja maar” en “Wat als” gedachten zijn gemeengoed en lijken wel een geconditioneerde respons. De kracht van gedachten is sterk.
Gelukkig heb ik goed nieuws: Jij hebt invloed op je manier van denken!

Van niet-helpend naar helpend
Het vraagt een behoorlijke inspanning om je manier van denken om te vormen, om van niet-helpende gedachten naar helpende-gedachten te komen. En toch is het mogelijk! Je inzet zal beloond worden, als jij jezelf gunt, om je bad met negatieve gedachten leeg te laten lopen.

Het positieve bad
Als jij je overtuigingen onder de loep neemt en ze toetst of zij je in het hier en nu nog dienen, kun je ruimte maken voor een andere kijk op jezelf.
Door jezelf elke dag een compliment te geven kun je een begin maken met het vullen van het positieve bad met gedachten. Gedachten die jou sterker maken en er voor zorgen dat jij jezelf waardeert om wie je bent met al je kanten.

Focus op dat wat er wel is
Ook kun jij je aandacht richten op de dingen die ondanks alles wel aanwezig zijn.
Op welke manier bekijk je de situatie? Corrigeer jezelf met een milde blik als je merkt dat je uitgaat van het negatieve in plaats van de mogelijkheden.

 

Op de profielpagina vind je meer informatie over deze professional.