Vorige week heb ik een tweedaagse workshop teamontwikkeling afgerond. Het ging om een klein team bestaande uit professionals met verschillende disciplines. Wat mij opviel, is dat dit de eerste keer was dat zij voor een paar uur achter elkaar met elkaar aan tafel zaten. Het gevolg was dat de eerste sessie begon met elkaar voorzichtig af te tasten, waarna langzaamaan de discussies loskwamen, en daarmee de herkenning dat de anderen met dezelfde dingen zaten als zij.

Waar verschillende teamleden mee zaten, was dat ze regelmatig geen helder beeld hadden van het doel en hoe bepaalde activiteiten hierin pasten.  Ze deden wat hun leidinggevende hen vroeg, zonder te vragen wat de bedoeling hierachter was. En dat terwijl hun leidinggevende het prima vindt om vragen van de medewerkers te beantwoorden.

Het functioneren van een team staat of valt met goede onderlinge communicatie en weten waar je naartoe werkt.  Alleen zo kan er een samenwerking ontstaan waarin gewerkt wordt aan hetzelfde doel en waarbij vertrouwd kan worden op elkaars kwaliteiten. Het A-team uit de populaire serie is daar een mooi voorbeeld van: in iedere aflevering lieten ze weer even zien hoe ze door overleg, samenwerking en het gebruik maken van elkaars kracht hun doel wisten te bereiken.

Wat betekent het als je in een team zit of terechtkomt waarin weinig wordt gecommuniceerd? Waarin je niet weet waar de ander mee bezig is of wat daar de bedoeling van is? Waarin je niet weet wat je aan elkaar hebt? Misschien zelfs op je tenen loopt?

Dit is voor alle partijen een vervelende situatie. Niet alleen kan je je als medewerker onzeker of onprettig voelen, maar ook kunnen de teamresultaten hieronder lijden. Het komt de effectiviteit niet ten goede als je hard werkt aan de verkeerde dingen, als je langs elkaar heen werkt waardoor ofwel dingen blijven liggen, ofwel dingen dubbel worden gedaan, of als je juist de boel de boel laat omdat je het even niet meer weet.

Wat kan je doen om de interne communicatie, samenwerking en vertrouwen te verbeteren?

Ten eerste is het belangrijk je te realiseren dat een teamvergadering die meer is dan het snel uitwisselen van taken en gedane zaken, wel tijd kost maar vooral veel oplevert. Vaak worden teamvergaderingen gezien als een tijdverspilling. Maar als je het goed aanpakt en openheid creëert zodat iedereen zich vrij voelt om net zolang informatie uit te wisselen tot alles helder is, is het een tijdsinvestering die zich dubbel en dwars terugbetaalt.

Ten tweede is het zinvol om een teamdoelstelling vast te stellen, gebaseerd op de algemene doelstelling of visie van het bedrijf.

Wat wil je de komende tijd als team bereiken en welke stappen zijn er nodig om dit te bereiken. Dit kan uitmonden in een werkplan waarin verantwoordelijkheden evenwichtig verdeeld worden.

Ten derde is het verhelderend om in kaart te brengen welke kwaliteiten, teamrollen en werk/denkstijlen er in het team aanwezig zijn, zodat je weet wat je aan elkaar hebt en wie de beste kandidaat is voor een bepaalde taak.

De kracht van het team zit in de verschillen, omdat je zo elkaar kunt aanvullen en versterken. Zie het voorbeeld van het A-team. Een bijkomend voordeel is, dat als er een nieuw teamlid moet worden aangenomen, je kunt selecteren op die persoonskenmerken die in het team ondervertegenwoordigd zijn.

Een dergelijke teamanalyse kan je op zich prima zelf doen – op het internet zijn allerlei tests en instrumenten hiervoor te vinden – maar enige begeleiding door een derde, bijvoorbeeld een trainer of teamcoach, kan helpen om niet in de bestaande valkuilen te vallen.
Op de profielpagina vind je meer informatie over deze professional.