Een handicap hebben of gehandicapt zijn? Wat is het verschil en welk effect heeft dat op de ontwikkeling? In werk, studie of dagelijks leven is een handicap vaak geen beperking, wanneer je daar flexibel mee weet om te gaan. Hier een aantal video’s die uitleg geven over verschillende handicaps in relatie tot het studeren. Bij de onderstaande video’s benoem ik bewust het SOORT BEPERKING, zodat het geen alles omvattende handicap word. Voor iedere beperking geld: “als het niet kan zoals het moet, dan moet het maar zoals het kan!” 

Hieronder 4 korte video’s over studeren met een beperking + 1 uur durende video over allerlei studenten met een beperking.

biT iꙅ ⅃ɘxiɘ… een cryptische omschrijving voor onduidelijke handicap….

Studeren met autisme

Studeren met auditieve beperking

Studeren met visuele beperking

Video (1 uur) over meerdere studenten met iedere een andere handicap.

VRAGEN
1. Een handicap hebben of gehandicapt zijn. Wat is het verschil in ontwikkeling?
2. Kan je studeren als je een handicap heb? Zo ja, zijn er dan grenzen en hoe gaat dat dan?
3. Als iets niet kan? Berust je er dan in of ga je zoeken hoe het wel kan?
4. Wanneer iets wel kan, maar niet zoals het moet. Durf je dan afwijkend te zijn?
5. Maakt het iemand creatief als dingen vaak niet kunnen zoals het moet?
6. Ben je beperkt in je studiekeuze wanneer je een handicap heb? Waarin wel of niet?
7. Hoe bepalend is de rol van de ouders in de ontwikkeling van een gehandicapt kind?
8. Wat vind je van de Mytylschool voor de ontwikkeling en het sociale leven v/h kind?
9. Wanneer zou je een Mytylschool overwegen of zijn er nog andere mogelijkheden?
10. Hoe verhoudt een beperking tot een levensbeperking?

Heb je zelf een kind met een beperking en je zoekt hoe jij jouw kind het best in zijn/haar ontwikkeling kan ondersteunen? Hier vind je, op jouw thema, de professional die je verder kan helpen.

Afwijzing – Communicatie – Conflicten – Cultuuromslag – Eenzaamheid – Emotionele Intelligentie  –– Energie – Extravert – Frustratie– Gebroken gezinnen – Handicap – Hartstocht / Passie – H/erkenning – Inlevingsvermogen – Intimiteit – Introvert – Intuïtie – Irritatie – Lichaamstaal – Liefde – Luisteren – Macht – Onzekerheid – Overgave – Pesten –Relatieproblemen – Ritueel – Samenwerking – Seksualiteit – Stress – Verbondenheid –Verlangen – Vertrouwen – Verwachtingen – Zelfvertrouwen