macht

Macht. De capaciteit of functionele positie waarin een persoon invloed over anderen kan uitoefenen om de collectieve doelstellingen te bereiken. Om integer te kunnen handelen is het van belang dat een leidinggevende een duidelijk onderscheidt kan maken tussen het eigen belang en het collectieve belang. Hoe bewust ben jij in je handelen en waar leg jij het zwaartepunt?

Er staan 5 professionals klaar om je te helpen