eenzaamheid

"Eenzaamheid" is het gevoel geïsoleerd te zijn, het gemis van (oprecht) 'contact', het gevoel er 'te mogen' is beperkt aanwezig. Verschil met "alleen zijn" is een feitelijke waarneming zonder een negatief emotioneel gevoel. Ook in een liefdesrelatie kan er sprake zijn van eenzaamheid, door (tijdelijke) afwezigheid van partner of het ontbreken van oprecht contact. Hoe vaak ervaar jij eenzaamheid thuis, op het werk of in de publieke ruimte? Daarentegen moeten we niet ieder moment van verveling verdrijven en in die zin de korte eenzaamheid meer koesteren zonder gelijk het gevoel weg te jagen met onze nieuwe technologieën. Internet & mobiele telefoons heeft ons het gevoel gegeven dat we continu met elkaar verbonden zijn. Dat is mooi en kan een mooie aanvulling zijn op het leven. Maar hoe voorkomen we dat die virtuele verbondenheid ons verdringt in het “alleen zijn” en ons leidt naar eenzaamheid?

Er staan 8 professionals klaar om je te helpen