De ander op een voetstuk
Heb jij wel eens een relatie gehad waarin je ver van jezelf verwijderd raakte? Waarin jij de ander op een voetstuk plaatste en jezelf wegcijferde? Dat je dingen hebt gedaan of juist niet hebt gedaan omwille van de harmonie en de angst om het niet goed te doen?

Hier heb je mij
Een relatie is geven en nemen. Let op het woordje ‘en’. Het is iets wederkerigs.
Mensen met weinig zelfvertrouwen zijn voornamelijk ‘gevers’ en geven zichzelf hierdoor ook nogal eens weg. Als het ware zeggen zij tegen de ander: “Hier heb je mij en doe maar met mij wat jij wilt”.

Buitenspel
Je geeft alles uit handen en stelt je volledig afhankelijk op van de ander. “Ben jij blij?” dan ben ik het ook. “Heb jij geen zin in dat feestje?” dan heb ik ook geen zin. Je neemt geen positie in en zet jezelf buiten spel. Sterker nog, je neemt geen verantwoordelijkheid!

Ongelijkwaardige relatie
Het komt vaak voor dat mannen en vrouwen met weinig zelfvertrouwen juist vallen voor iemand die dominant is. Iemand die wel weet wat hij/zij wil en dit ook zeer duidelijk uitspreekt. Als jij je stem niet laat horen bepaalt de ander dus hoe alles er aan toe zal gaan. Helaas ontpoppen ongelijkwaardige relaties zich ook tot destructieve relaties.

Reddeloos verloren
De afhankelijke partner voelt zich reddeloos verloren als de dominante wederhelft afstand inneemt, zelf activiteiten wil ondernemen en zijn eigen koers vaart. Huilbuien, claimend gedrag en eventuele excessen in drank,-eten en drugs gebruik verwijderen de afhankelijke persoon steeds verder van zichzelf.

Vul je eigen leegte
Het cliché“Je kunt pas van een ander houden als je van jezelf houdt” is niet voor niks een cliché. Als je niet van jezelf houdt ben je geen geheel en heb je de overtuiging een ander nodig te hebben, om je leegte te vullen. Alleen jij kunt jouw leegte vullen door jezelf te omarmen met al je kanten.

Erken jezelf
Erken jezelf; zie en hoor jezelf. Je hebt jezelf immers altijd bij je! Waar sta jij voor? Wat vind jij belangrijk en maakt jouw leven waardevol? Besteed vanaf nu aandacht aan alles wat er Wel is en geef jezelf elke dag een compliment vanuit je ‘ik’. Schrijf deze op in een mooi schriftje en vul jezelf met positieve gedachten.

Op de profielpagina vind je meer informatie over deze professional.