Niet meer geschikt zijn voor je baan!

Dat is schrikken.

Ziek geweest en niet zo’n beetje ook.

Na je, soms lange, herstel blijk je niet meer geschikt voor het werk dat je altijd hebt gedaan. In een gesprek met je werkgever hoor je dat er een tweede spoor traject wordt ingezet.

We hebben geen geschikt werk meer voor je’. Geen rol bij ons die jij kunt vervullen. We zullen moeten uitkijken naar werk buiten onze organisatie’.

Gelukkig mag je zelf uitkijken naar geschikte hulp in de vorm van een outplacementtraject. Er worden een paar organisaties aan je voorgesteld, maar jij wil zelf regie hebben over het vervolg van je loopbaan en dus ook bij je keuze voor een outplacement traject en de wijze waarop het tweede spoor wordt ingezet. Je wil de mogelijkheden die je hebt op een rij zetten. Herbezinnen. Welke talenten heb je nog in te zetten? Welke omgeving zal bij jouw karakter en je drijfveer passen?

Liever geen bureau dat voor jou bepaalt wat jij nog kan, een werkgever voor je zoekt en je daar plaatst. Nee! Je wil eigen keuzes maken en op grond daarvan je eigen aanpak 

kiezen om precies dat werk te vinden dat in de toekomst bij je past. Je wil een klankbord om dat uit te zoeken. Je vaardigheden aanscherpen zodat je met succes kunt solliciteren op die rol die jij wil gaan vervullen in een omgeving die jou past.

Niet makkelijk maar het kan. Niet zelden vormt het tweede spoor een nieuwe kans.

Makkelijk gezegd? Zeker, maar ik heb het zien gebeuren.

De elektricien die niet meer boven zijn schouder kon werken. Een probleem als 80% van de werkzaamheden daar om vraagt.  Nu klaart hij met veel plezier alle klussen in een school die maar wat blij met hem is.

De installateur. Niet meer geschikt voor het zware werk. Hij kwam uit een vissersfamilie en het vissen zat nog in zijn genen. Hij stuurt nu een bemanning aan. En de netten worden door machines gehesen.

De manager die volledig opgebrand zijn voorliefde voor houtbewerking oppikte en nu jongeren met problemen een vak leert.

De academicus die, geconfronteerd met psychische problemen, de kunst ontdekt en nu beeldende vorming geeft in het onderwijs.

De pedagogisch medewerkster die binnen een vrouwencultuur niet kon aarden en nu als kantine juf bij een wegenbouwer de tijd van haar leven heeft.

Het zijn slechts enkele voorbeelden van trajecten waar ik aan toe mocht voegen. We maakten pas op de plaats. Identificeerden de drijfveer, de persoonskenmerken, en de talenten. We zochten er een rol en een omgeving bij. We maakten een plan van aanpak en rolden dat plan uit. Hard werken voor de klant. Bij de een ging het snel en bij de ander duurde het lang. Maar ze kwamen er wel. Volgens plan.

Het is werk waar ik gelukkig van wordt. Toevoegen waar iemand zelf regie neemt. Ook als de loopbaan noodzakelijk moet wenden. Ook als dat niet van een leien dakje gaat.

Op de profielpagina vind je meer informatie over deze professional.