Als bedrijf, manager wil je het beste uit de mensen halen en dit ook registreren zodat vooruitgang in processen zichtbaar worden. Daarnaast heb je allerlei protocollen waar je ook controle over wil houden. Echter met al die registratie en protocollen haal je de creativiteit uit de mens en zal je in zeer beperkte mate kunnen innoveren en je productieproces of dienstverlening kunnen verbeteren. In de video een pleidooi om open te staan dat je medewerker het mogen veroorloven om fouten te maken.

VRAGEN
1. Durf en mag jij fouten maken op je werk?
2. Welk verlies vloeit voort uit grotere controle en meer protocollen?
3. Is alles procesmatig en procedureel op te lossen?
4. Hoe ga jij om met complexe oorzaak – gevolg relatie?
5. Met hoeveel variabelen word het objectieve meten onmogelijk?
6. Teveel variabelen voor iets nieuws, kan je dan toch met procedures fouten voorkomen?
7. Wat kan je in chaotische situaties leren, wat is het nut van fouten maken?
8. Hoe handel jij in complexe situatie?
9. Hoe kan je het beste leren van ervaringen en patronen ontdekken?
10. Focus op foutloos werken, leidt dit tot iets nieuws?
11. Als vernieuwen noodzakelijk is, wat staat ervoor in de weg?