Veel gedachtens komen en gaan. Sommige gedachten blijven langer hangen, zeker bij verwerking van tegenslagen. Dan kunnen die gedachten overgaan in overtuigingen. Overtuigingen die je kunnen beperken in jouw vrijheid. Een neerwaartse spiraal kan het gevolg zijn.

VRAGEN
1. Ben jij ervan bewust dat je gedachten niet altijd gelijk heeft?
2. Hoe vaak schieten gedachten in je op die helemaal niet waar zijn?
3. In welke situaties word je door je eigen gedachten voor het lapje gehouden?
4. Waar kunnen gedachtens die “niet waar” zijn toe leiden?
5. Welke schades kunnen jouw gedachten aanrichten in je persoonlijke levenssfeer?
6. Hoe voorkom je te geloven in je eigen onwaarheden?
7. Hoe groot is jouw ego om je eigen onwaarheden te (h)erkennen?
8. Wanneer heb jij jouw vooroordeel voor het laatst ontmaskert?
9. Heb jij wel eens degraderende gedachten over jezelf of anderen gehad?
10. Zouden meer mensen jou kunnen waarderen dan je nu denkt?
11. Zou jij meer mensen kunnen waarderen dan je voorheen deed?
12. Hoe buig jij jouw gedachten om die jou vooruit helpen?

Vind bij het onderstaande thema jouw professional die je verder helpt.

#Angst  #Buitenbeentje  #Burnout  #Communicatie  #Depressie  #Eenzaamheid  #Frustratie  #Geluk  #Handicap  #Luisteren  #Overgewicht  #Stress