Identiteit koppelen aan je gedrag

Waardering geven aan wie je bent en is bepalend hoe in het leven staat. Wanneer je moeite of je mist het gevoel van eigenwaarde dan kan dit heel bepalend worden voor je zelfbeeld en kan je automatisch kansen voor een mooiere leven afsluiten. Ongetwijfeld zal je steeds meer bevestiging vinden die je als persoon naar…