Integriteit

Integriteit is het handhaven van algemene en/of professionele sociale en ethische normen en waarden, ook bij druk van buitenaf om hier niet van af te wijken.
Personal coach en procesbegeleider/consultant - Experts in focus en strategieontwikkeling
Woonplaats: OOSTERBEEK
Coach & trainer
Woonplaats: WAGENINGEN
Training/Therapie: Reiki |