Blessure

Vaak ontstaat een blessure door overbelasting of het verkeerd uitvoeren van bepaalde bewegingen. De oorzaken kunnen onderverdeeld worden in Endo- en Exogene oorzaken.
 * Endogene oorzaken liggen binnen het lichaam zoals; aanleg, leeftijd of conditie. 
 * Exogene oorzaken liggen buiten het lichaam zoals; Materiaal of accommodatie.