Acceptatie

Acceptatie ligt vaak ten grondslag aan het gevoel van waardigheid dat centraal staat in onze benadering van zelfvertrouwen. Acceptatie wordt vaak verward met berusting. Acceptatie betekent echter niet dat je passief het leven ondergaat. Het betekent slechts dat je onderkent hoe de situatie nu is. Hoe fanatiek zit je in het spel en hoe ga je om met verlies? Hoe beter het vermogen om de situatie te onderkennen des te meer overzicht er is en nieuwe 'win strategieën' bedacht kunnen worden.