Sterven

Sterven is het proces waarin de dood word tegemoet getreden. Dit kan snel maar ook geleidelijk gaan. Wanneer door omstandigheden het proces langere tijd in beslag neemt en er vele complicaties mee gemoeid zijn, dan kan je in Nederland stervensbegeleiding worden aangeboden. Onder stervensbegeleiding verstaat men het geheel van acties die de laatste levensdagen voor een stervende draaglijker kunnen maken. Men denke daarbij aan aanwezigheid van niet-professionele hulpverleners die de verpleeghulp aanvullen, al hebben die een zekere opleiding doorlopen. Met stervensbegeleiding verwijst men voornamelijk naar gesprekken over zingeving. Het onderscheid in de maatschappij tussen gelovigen en vrijzinnigen wordt in de ziekenkamer duidelijk: de stervende kiest ofwel voor Palliatieve zorg, al of niet gecombineerd met zingevingsgesprekken met een religieus zielzorger en het toedienen van het sacrament van de zieken.
Docent Groepsleerkracht Coach Trainer Trajectbegeleider Personal Coach & energetisch werk Mindfulness trainer Docent Volwasseneducatie
Woonplaats: VLAARDINGEN