Ritueel

Een ritueel is een serie handeling die gezien worden als een gebruik en bepaald zijn door achtergrond en cultuur. Rituelen vinden vaak plaats op feest- en gedenkdagen. Welke betekenis geef je aan deze rituelen, vind het zinloos of versterkt deze het gevoel van verbondenheid, erkenning? Wat is voor jou de betekenis van een verjaardag, waarom vier je deze en wie nodig je daarvoor uit en waarom?
Docent Groepsleerkracht Coach Trainer Trajectbegeleider Personal Coach & energetisch werk Mindfulness trainer Docent Volwasseneducatie
Woonplaats: VLAARDINGEN
loopbaan & inspiratie coach, trainer, docent en auteur
Woonplaats: AMERSFOORT