H/Erkenning

In hoeverre is een mens afhankelijk van anderen om gezien te worden? Is het gezien worden voor jou vanzelfsprekend of heb je de pech en ben je volledig op jezelf aangewezen? Hoe heb je in je jonge kinderjaren je jeugd ervaren? Welke aandacht kreeg je van je ouders of hadden zij juist jouw aandacht nodig? Leef je in acceptatie van alles wat er is, er ook is? Of ben je nog zoekende om gezien te worden... door die ander of is het juist de kunst om jezelf te zien, voordat de ander jou ziet? Is er de behoefte aan erkenning of herkenning? Vanuit jezelf of stel je daarin afhankelijk op tov de ander?
Coach, psychosociaal therapeut, trainer, opleider familieopstellingen
Woonplaats: ENSCHEDE
Personal coach en procesbegeleider/consultant - Experts in focus en strategieontwikkeling
Woonplaats: OOSTERBEEK
Docent Groepsleerkracht Coach Trainer Trajectbegeleider Personal Coach & energetisch werk Mindfulness trainer Docent Volwasseneducatie
Woonplaats: VLAARDINGEN