Levensvragen

Levensvragen. De zin van het leven ’vragen' Uitleg: belangrijke vragen waar ieder mens mee te maken krijgt, onder meer over leven en dood, goed en kwaad, de wereld, godsdienst en zingeving. Hoe essentieel zijn deze vragen voor je? Als je deze vragen als urgent beschouwd welke vragen zitten hierachter om deze vragen beantwoord te krijgen?
Coach & trainer
Woonplaats: WAGENINGEN
Training/Therapie: Reiki |
loopbaan & inspiratie coach, trainer, docent en auteur
Woonplaats: AMERSFOORT
Coach, trainer, loopbaanbegeleider, re-integratiebegeleider
Woonplaats: ZEEWOLDE
Thema's: Zakelijk(10): Arbo | Burnout | Communicatie | EQ | Loopbaan | Motivatie | Reïntegratie | Stress | Tijdsdruk | Werkdruk |
Spiritueel(9) Privé(7) Gezondheid(2)