Revalidatie

Revalidatie. Medisch, sociale, educatieve en beroepsgerichte maatregelen gericht op het (her) opleiden tot het hoogste niveau van functioneren dat voor de betrokkene mogelijk is. Bedenk dat wat er is, is er. Alleen nu lijkt alles anders en mogelijk is er iets wat voorheen er wel was er nu niet meer is. Leg de nadruk wat nog wel kan en richt je op de mogelijkheden die dat biedt. Wat in het begin nog klein lijkt kan toch tot een mooi levensperspectief leiden.