Agressie

Onder agressie wordt meestal verstaan het gewelddadig handelen met het doel schade toe te brengen. Dikwijls gaat het om schade aan personen. Een andere betekenis: een gerichte kwaadheid die juist het belang van een effectieve communicatie kan dienen, deze kan juist een destructieve handeling voorkomen. Agressie is verlies van zelfcontrole, dat zich uit in (non)verbale vorm. Wanneer het nonverbale agressie betreft om zichzelf te beschermen en van zich af bijt leidt dit assertief gedrag tot eenzaamheid. Voor dit laatste kan een assertiviteitstraining van grote betekenis zijn. Video
Mental coach en sportcoach
Woonplaats: RIDDERKERK