Zingeving Therapie

Hoe geef je zin aan het leven? is een vraag waarmee steeds meer cliënten de therapeutische praktijk binnenstappen. Deze toenemende behoefte aan zingevingstherapie kan te maken hebben met het feit dat materiële en immateriële behoeften in het westen redelijk vervuld zijn en er ondanks deze vervulling geen geluksgevoel is.