EMDR

Eye Movement Desensitization and Reprocessing; therapeutische behandelmethode, voornamelijk toegepast bij slachtoffers van eenmalige traumatische gebeurtenissen, zoals verkrachting, verkeersongeval, roofoverval enz., waarbij de betrokkene met zijn ogen de van links naar rechts bewegende hand van de therapeut volgt, terwijl hij zich de gebeurtenis voor de geest haalt. In plaats van een bewegende hand kan hetzelfde effect worden verkregen door tikjes die je door een koptelefoon hoort. Men is er feitelijk nog niet uit, hoe het werkt. Alleen wel dat het werkt!